Nazwa zlecenia: Wykonanie 5-letnich przeglądów stanu technicznego sprawności obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem protokołów dla 3 budynków zlokalizowanych w miejscowości Lubliniec i Gliwice.

Lokalizacja: Lubliniec, Gliwice

Zleceniodawca: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Oddział Regionalny w Krakowie

Okres, w którym zadanie jest realizowane:  2015

Zakres prac: Przegląd dokumentacji technicznej dotyczącej budynków objętych przeglądem, wykonanie przeglądu budynków i otoczenia, sporządzenie protokołów z przeglądu.kontakt

ul. Wandy 16; 40-332 Katowice.
Telefon/FAX: +48 32 354 15 52
Telefon komórkowy: +48 506 358 072
biuro@mipron.pl

Mipron  Sp. z o.o. © 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone  

bądź z nami