Zastępstwo inwestycyjne

 

W ramach zastępstwa inwestycyjnego wykonujemy kompleksowa obsługę inwestycji poprzez zarządzanie całością zadań zmierzających do realizacji danego zadania inwestycyjnego.

W szczególności:

 

 • monitorujemy koszty realizacji Inwestycji
 • uczestniczymy we wszelkich odbiorach jakościowych
 • zarządzamy finansowanie budowy z pełną kontrolą rozliczeń budowy
 • oceniamy gotowość robót zgłoszonych do odbioru przez wykonawcę
 • współpracujemy z projektantem w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego
 • sprawdzamy jakość wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 • kontrolujemy prowadzenie dziennika budowy i dokonujemy odpowiednie wpisy w tym dzienniku
 • weryfikujemy projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji inwestycji
 • sprawdzamy kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i dokumentacji powykonawczej
 • kontrolujemy zgodności wykonywanych robót, z dokumentacją budowlaną, z umową o roboty budowlane, z pozwoleniem na budowę, przepisami prawa budowlanego

 

Niezwłocznie informujemy Zleceniodawcę w przypadku:

 

 • stwierdzenia nieprawidłowości realizacji Inwestycji
 • niewywiązywania się lub wadliwego wywiązywania się przez wykonawcę ze swoich obowiązków
 • zakłócenia prawidłowego przebiegu realizacji Inwestycji na skutek działań osób trzecich lub wypadków losowych

 

 

kontakt

ul. Wandy 16; 40-332 Katowice.
Telefon/FAX: +48 32 354 15 52
Telefon komórkowy: +48 506 358 072
biuro@mipron.pl

Mipron  Sp. z o.o. © 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone  
bądź z nami