Nadzory inwestorskie

 

NADZÓR INWESTORSKI - INSPEKTOR NADZORU

 • kontrola i weryfikacja harmonogramów realizacyjnych
 • kontrola jakości robót budowlanych w trakcie realizacji
 • udział w przeglądach gwarancyjnych zwołanych przez Zamawiającego
 • nadzorowanie robót stanu surowego i wykończeniowego w zakresie robót budowlanych
 • prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie zarówno realizacyjnych jak i projektowych
 • nadzorowanie realizacji sieci zewnętrznych i dróg wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu
 • zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wraz z ich weryfikacją kompletności
 • udział w odbiorach technicznych poszczególnych robót stanu surowego i wykończeniowego z przygotowaniem protokołów odbiorów częściowych
 • kontrola nad koordynacją projektową , przegląd i opiniowanie projektów wykonawczych dla Zamawiającego (m.in. kontrola obliczeń konstrukcyjnych)
 • udział w odbiorach urzędowych do pozwolenia na użytkowanie (Straż Pożarna, Sanepid, Ochrona Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy, Nadzór Budowlany)
 • nadzorowanie robót branżowych instalacyjnych wewnętrznych budynków (instalacja wody, kanalizacji sanitarnej, odgromowej, elektrycznej, gazowej, hydrantowej)
 • przygotowanie zapisów umownych dla poszczególnych zakresów robót zobowiązujących Wykonawców do przygotowania i przekazania dokumentacji powykonawczej

Nadzór inwestorski - inspektor nadzoru, przeglądy okresowe.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z obsługą budownictwa.

 

 • inwentaryzacje
 • projekty branżowe
 • projekty architektoniczno-budowlane
 • kierowanie i nadzorowanie budowy

 

 

 • audyty energetyczne
 • certyfikaty energetyczne
 • przeglądy okresowe budynków
 • założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego

 

 

kontakt

ul. Wandy 16; 40-332 Katowice.
Telefon/FAX: +48 32 354 15 52
Telefon komórkowy: +48 506 358 072
biuro@mipron.pl

Mipron  Sp. z o.o. © 2016 Wszelkie Prawa Zastrzeżone  
bądź z nami